top of page

Nyhedsbrev nr. 2

Udgivet den 12/4-2021


Tusind tak for den store tilslutning til vores første informationsmøder Vi vil indledningsvist gerne sige tusind tak for den store interesse I har vist for vores informationsmøder. Vi er glade og taknemmelige for at så mange tog sig tid til at logge på og høre om vores virksomhed og vores visioner. Det var en kæmpe fornøjelse at modtage mange gode og relevante spørgsmål, og vi håber I føler jer trygge ved vores tilbagemeldinger. Vi ved godt, der stadig er mange spørgsmål vedr. biler, baser og ansættelse, som vi ikke har kunne svare fyldestgørende på, fordi vi er så tidligt i processen. Men I skal vide, at vi arbejder på højtryk på afklaring, og forventer at kunne præsentere tegninger af vores køretøjer og en oversigt over vores fremtidige baser på vores næste informationsmøde. Ligeså håber vi, også at vi er nået en afklaring af hvordan vores ansættelsesprocedure bliver.

Svend Vittinghus bliver ny chefkonsulent i PreMed Vi glæder os over at kunne fortælle jer, at vi netop har ansat Svend Vittinghus som chefkonsulent i PreMed pr. 1. maj. Svend skal, med sin baggrund som redder, ambulancefaglig leder og forsker, være med til at sikre, at PreMed bliver en attraktiv arbejdsplads, der er kendt for en høj kvalitet i alt hvad vi gør. Svend kommer med 15 års erfaring fra jobbet som ambulanceredder. I 2006 startede han som redderelev i Århus, og siden blev han uddannet paramediciner i 2018. Svend har altid haft interesse for forskning og udvikling af ambulancefaget. I Falck var han forskningsassistent og brugte 20% af sin tid på forskning. Her lærte han om forskningsmetoder og deltog i studier, der omhandlende infektionshygiejne og genoplivning. Svend har gennem sin forskningsindsats været i hhv. Sverige, Finland og Australien, hvilket har givet ham en nuanceret forståelse af hvordan man driver en ambulancetjeneste ude i verden. I 2018 blev Svend en del af det første hold reddere, der fik arbejde hos Præhospitalet i region Midt. Her har han hentet erfaring i implementering af lægebiler og ambulancer som han vil bruge i sit kommende arbejde for PreMed. I 2018 var Svend også med til at sammenlægge de daværende 3 sundhedsfaglige selskaber til et, nemlig Dansk Præhospital Selskab. Her har han siden fungeret som bestyrelsesmedlem for Region Midt. Det er Svends overbevisning, at personalet i ambulancerne er fundamentet for den præhospitale indsats, og det er præcist det fundament han gerne vil være med til at styrke gennem sit arbejde for PreMed. Svend udtaler i forbindelse med sin ansættelse: ”Jeg vil arbejde benhårdt for at de reddere som bliver ansat i PreMed har udstyr, køretøjer, baser og uddannelse af høj kvalitet, således de kan yde det bedste for vores patienter”.


Besøg i vores kommende områder Onsdag i uge 14, var vi på vores første rundtur i regionen for at kigge på muligheder i forhold til vores kommende baser. Vores tur blev mere end 500 kilometer lang, og spændte fra Hadsund til Nykøbing Mors, men det gjorde bestemt ikke noget, for det var en smuk tur, med flere interessante forslag. Vi glæder os selvfølgelig til at kunne dele mere med jer, og det gør vi så snart vi har konkrete aftaler på plads. Men for nu skal I vide, at vores prioriteter har været:

  • God beliggenhed

  • Lyse nyrenoverede lokaler

  • God belysning og lydisolering

  • Gode sove/hvilerum

  • Gode bade og køkken faciliteter

  • Kort afstand til ambulancerne

  • Rigtig pris


Næste nyhedsbrev, informationsmøder og FAQ Vores næste nyhedsbrev udkommer medio maj, og vi afholder vores næste informationsmøder på følgende datoer:

  • Torsdag d. 3. juni

  • Torsdag d. 17. juni

Vi ved desværre ikke om vi får mulighed for at møde jer fysisk eller om vi er nødt til at afholde møderne virtuelt igen. Vi håber selvfølgelig på fysisk fremmøde, og lover at I får information så snart vi har en afklaring på det. Mht. til vores FAQ på hjemmesiden, så forventer vi at de er tilgængelige i løbet af maj måned, og har I ellers spørgsmål, gode ideer eller andet I ønsker at drøfte med os, skal I endelig ringe eller skrive til os. De bedste hilsner Holdet bag PreMed

bottom of page