Om PreMed

PreMed A/S blev etableret i 2018 med henblik på at byde på offentlige kontrakter inden for borgernær sundhed, herunder drift af hjælpemiddelsdepoter, drift af ambulancetjeneste og andre borgernære ydelser.

PreMed blev stiftet af Kenneth Kronohage, Heidi Storm Vikke og Anders Vikke. I 2020 blev 51% af PreMed blevet solgt til det Finske selskab 9Lives, der udover at være Finlands største private ambulanceoperatør, også driver Corona testcentre, hjemmepleje og pleje til respiratorisk patienter.

 

  

9Lives

80%

Kronohage

Invest AB

10 %

Storm & Vikke Holding

10%

PreMed

A/S

Ejerstruktur

Virksomhedsfilosofi

Vores virksomhed er funderet på en overbevisning om, at man som leverandør til offentlige organisationer skal udvise ordentlighed, transparens og have begrænset indtjening.

 

Derfor er vores forretningsmodel på alle kontrakter, beregnet ud fra en maksimal overskudsgrad på 8 %. Skulle vi generere et større overskud, vil vi returnere pengene til kunden, der frit kan anvende dem som ønsket.

Vi ønsker samtidigt at have et åbent regnskab over for vores kontraktkunder, hvilket betyder at kunden får fuld indsigt i regnskabet for kontrakten. Derigennem sikres fuld transparens i forhold til drift af kontrakten, samt mulighed for at følge vores virksomheds generelle udvikling.

PreMed´s mission og vision

Vores overordnede mission er at være en attraktiv, værdiskabende medspiller i et veldrevet, sammenhængende sundhedsvæsen.

Vores vision er at gøre PreMed til en attraktiv arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel vægtes højt.

Vi sikre høj kvalitet og stabil leverancesikkerhed gennem tæt dialog og konstruktivt samarbejde med alle interessenter, med henblik på at gøre en forskel for borgerne.

Vi vil desuden være kendetegnet ved leveringssikkerhed, god service, effektivitet, prisbevidsthed, samarbejde og høj fleksibilitet.

Værdier

Vi arbejder ud fra et værdisæt bestående af fire principper (FAIR).

 

Faglighed

Vi sætter borgerne først og løser vores opgaver med høj faglighed og professionalisme. Vi vil udvikle vore forretningsområder og de ansattes kompetencer gennem innovation og uddannelse.

 

Ansvar

Vi tager ansvar for hinanden, for sikre den bedste kvalitet, stabil drift, tilfredse borgere og kunder. Vi vil lærer af vores fejl, således personalets og borgernes sikkerhed og velbefindende ikke kompromitteres. Vores økonomi skal være holdbar og respektfuldt rentabel.

 

Inddragelse

Vi vil inddrage kunder og medarbejdere for at sikre tillid, et godt arbejdsmiljø, aktivt samarbejde og dialog. Vores arbejdsplads er baseret på mangfoldighed og respekt for forskellige tanker

 

Rum til innovation og kreativitet

Fastlagte procedurer og rutiner sikrer stringent kvalitet i det uforudsigelige miljø. Men vi har en forventning til at alle i PreMed bidrager til fornyelse, ved at stille konstruktive spørgsmål med udvikling og forbedring for øje. Det tror vi på fordrer udvikling, arbejdsglæde og begejstring.

Ledelse

Anders.jpeg

Anders Vikke

Direktør

Tlf. 2874 4112

Mail: anders.vikke@premed.dk

  • Grey LinkedIn Icon
Heidi.jpeg
Kenneth.png

Kurt Myhlert Olsen

CFO

Tlf. 2326 3083

Mail:

kurt.olsen@premed.dk

  • Grey LinkedIn Icon

Heidi Storm Vikke

Kvalitets- og udviklingschef

Tlf. 3056 7626

Mail:

heidi.vikke@premed.dk

Allan.jpg

Svend Vittinghus

Chefkonsulent

Tlf. 6115 9846

Mail:

Svend.vittinghus@premed.dk

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon
tina.jpg

Tina Eldal

Driftschef - Hjælpemidler

Tlf. 4412 3104

Mail:

te@premed.dk

Allan Sørensen

Driftschef - Ambulance

Tlf. 4412 3101

Mail:

as@premed.dk

Svend.jpg