top of page

Mangar Health

Hjemmepleje_ældre_mostphotos.jpeg

 Hurtig hjælp er vigtigt 

Camel

Arbejdsmiljø regler og korrekte håndterings teknikker, specielt til løft af patienter fra gulvet, er en daglig udfordring for mange, som arbejder i sundhedsvæsenet.

Blandt sundhedspersonale er der overhyppighed af skader på bevægeapparatet, hvilket er forsaget af tunge løft og uhensigtsmæssige forflytninger. Dette forårsager muskuloskeletale skader, højt arbejdsrelaterede sygefravær og nedslidning blandt sundhedspersonale.

 

Risikoen for arbejdsrelaterede skader blandt sundhedspersonale reduceres med op til 41%, når en løfteanordning er let tilgængelig.

Camel.jpg

Camel er den mest anvendte pude i hjemmeplejen og på plejehjem. Med den unikke rygstøtte, kan Camel betjenes sikkert af en enkelt person. Derved spares både tid og ressourcer for plejepersonalet og der undgås ventetid på yderligere hjælp, hvorved tiden borgeren skal ligge på gulvet reduceres væsentligt.

 

Statistikker viser, at mens 50% af ældre over 80 år vil falde mindst en gang om året. Er der på plejehjem tre gange større sandsynlighed for at, at en beboer vil falde. I 45% af tilfældene er den person, der er faldet, ikke kommet til skade (Cardiff University).

Men grundet plejepersonalet ikke kan løfte beboeren, vil denne ofte ligge på gulvet i længere tid, indtil yderligere assistance ankommer.

 

Denne forsinkelse kan føre til mere alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for beboeren. 20% af faldpatienter over 65 år, der er indlagt på hospitalet, har været på jorden en time eller mere. Som følge af dette, vil 50% af disse patienter vil dø inden for seks måneder.

bottom of page