top of page

Drift af hjælpemiddelsdepoter

I dag varetager PreMed A/S drift af hjælpemiddelsdepot for Kolding kommune og har ambitioner om at vækste på området.

 

Drift af hjælpemiddelsdepoter er en kompleks logistisk opgave, der kræver et tæt samspil mellem kommunen, PreMed A/S og borgerne.

 

Hvert år leverer vi mere end 10.000 hjælpemidler, til borgerne i Kolding Kommune. Når vi leverer et hjælpemiddel til en borger, sikrer vi at borgeren er instrueret i korrekt brug samt at hjælpemidlet er korrekt indstillet til borgeren.

IMG_0095.jpg

Som en del af kontrakten, løser vi følgende opgaver:

  • Rengøring og desinfektion af hjælpemidler

  • Service, reparation og special tilpasning af hjælpemidler

  • Lagerføring

  • Indkøb

  • Eftersyn af lifte og specialsenge

  • Opsætning af nødkald og låse

  • Ozon behandling

IMG_0124.jpg
bottom of page