FAQ

 

Om PreMed

 

Hvem er ledelsen i PreMed?

Svar:

Den danske ledelse i PreMed Ambulance består af:

  • Anders Vikke, Direktør

  • Heidi Vikke, Kvalitets- og udviklingschef

  • Svend Vittinghus, Chefkonsulent

Se endvidere profiler på https://dk.linkedin.com/

 

Hvordan bliver ledelsesstrukturen?

Svar:

Se organisationsdiagram i vores præsentation fra de indledende informationsmøder.

 

Hvor, hvor mange og hvor kommer ledelsen, til at befinde sig i dagligdagen?  

Svar:

Se vores organisationsdiagram i præsentationen fra de indledende informationsmøder. Placeringen af vores baser bliver som udgangspunkt i de samme byer som I kender fra den nuværende leverandør. Placering af vores ledelse er ikke endeligt besluttet endnu, men vi forventer at kunne melde placering ud i løbet af sommeren 2021. Vi vil fra ledelsens side være til stede på de forskellige baser, som det passer ind. Ligeledes vil I møde os når vi kører med i både ambulancer og ST-køretøjer, for at holde os ajour ift. arbejdsmiljø mv. Dertil vil endvidere være mindst én ledelsesrepræsentant til stede på vores faste morgenmøder, som afholdes via TEAMS.

 

Hvad er jeres tanker om ledelses-setup? (daglig ledelse, vagtplanlægning osv.) 

Svar:

Se svar ovenfor. Endvidere ønsker vi at give vores medarbejdere så meget indflydelse som muligt på vagtplanlægning, ferieafvikling mv.

 

Vil en leder hos PreMed kunne deltage i ambulancedriften for at opretholde ambulancekompetencer?   

Svar:

Ja, umiddelbart kan det være en mulighed, men det er ikke nødvendigvis at foretrække, da det ligger i jobbeskrivelsen, at vores instruktører er det faglige bindeled mellem vores personale og vores ledelse.

 

Vi har i dag DPC som arbejder med løn, sygemeldinger, afspadsering mv. Hvordan kommer det til at fungere fremadrettet, og hvor fra?

Svar:

Vi har et planlægningscenter, som varetager løn, afspadsering mv. og adgang til information via ASSIGN.

 

PreMed er billigere end Falck og tillige ved vurdering af tilbud vurderet havende en lavere kvalitet end Falck. Hvorledes kommer medarbejderne til at mærke dette?

Svar:

Som udgangspunkt kan vi selvfølgelig ikke vurdere den nuværende leverandørs tilbud op imod vores eget. Men et eksempel på en kvalitetsforskel set ved andet udbud er, at båren i en anden leverandørs tilbud kan blive bredere end den Stryker Power Pro båre vi har valgt at sætte i vores ambulancer, hvilket vil give en forskel i kvalitetsbetydningen..

Stationer/baser

 

I skal ud at finde nye stationer, hvor langt er I med dette og eventuelt hvor?

Svar:

Vi er i dialog med den nuværende leverandør om hvilke stationer vi kan leje os ind på, men vi er også i dialog med øvrige udlejere i begge vores kommende delområder. Vi har planlagt besøg i april og maj, og forventer at kunne melde mere ud på vores næste informationsmøder i juni måned.

 

Hvilke stationsfaciliteter forventer I at have?

Svar:

Vi prioriterer en god beliggenhed, lyse nyrenoverede lokaler, god belysning og lydisolering, gode sove/hvilerum, gode bade og køkken faciliteter, kort afstand til ambulancerne og den rigtige pris. Og ellers kan I regne med, at vi overholder gældende arbejdsmiljøkrav og -hensyn.

 

Personale/ansættelse

 

Hvilken overenskomst vælger I?

Svar:

3F – vores er ikke klar, men den kommer stort set til at ligne den, der allerede eksisterer fra Responce.

 

Hvilken ansættelsesprocedure forventer I at præsentere os for? Virksomhedsoverdragelse, individuelle samtaler eller andet?

Svar:

Vi forventer at ansætte alle der har lyst til at arbejde for os. Vi vil prioritere at ansætte stationsvist og, så vidt det er muligt, tage hensyn til individuelle ønsker om seniorordninger mv.

 

Hvordan bliver man ambulanceinstruktør hos jer?

Svar:

Vi opslår ledige instruktørstillinger i løbet af sommeren 2021. Der vil komme en advisering via mail, hvis I abonnerer på vores nyheder. Ligesom vi også vil reklamere for ledige stillinger via de sociale medier.

 

Har I et overblik over vagtformer for de enkelte stationer?

Svar:

Det bliver de samme vagtformer som der eksisterer i dag (f.eks. DD24, DD12 og DA12).

 

Hvordan besættes vagter?

Svar:

Vagter der ikke er besat, opslås via ASSIGN. Ligeledes får I som personale mulighed for melde ind via ASSIGN med datoer hvor I eventuelt vil kunne tage ekstravagter. Disse vagter tildeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Hvilke normeringer påtænker I (eks. mulighed for afspadsering)?

Svar:

Der er afsat midler til afvikling af optjent afspadsering, uddannelse og afholdelse af overenskomstsikrede omsorgsdage.

 

Ønsker I udelukkende at ansætte assistenter og behandlere?

Svar:

Vi vil meget gerne ansætte paramedicinere, men som udgangspunktet er det behandlere og assistenter, der er kalkuleret med på ambulancerne i vores områder.

Får de der tilbydes ansættelse selv indflydelse på holddannelse?

Svar:

Ja, hvis der på en station er personale der ønsker specifikke hold, så vil de selvfølgelig kunne få indflydelse på det.

 

Hvornår forventer I, at jeres kommende medarbejdere har afklaring om fremtidigt virke i PreMed?

Svar:

Vi arbejder hårdt på at kunne sikre jer en endelig afklaring i løbet af sommeren 2021.

 

Er det stadigvæk muligt at have instruktørvirke for Falcks kursusafdeling, hvis, man bliver ansat i PreMed A/S, som ambulancebehandler?

Svar:

Ja, det kan man godt, så længe det job man udfører for øvrige leverandører ikke er en del af PreMed’s virke.

 

Arbejdsmiljø

 

Hvad har I tænkt angående arbejdsmiljøorganisation? - her tænkes på antal arbejdsmiljørepræsentanter, placering af disse og planlægning af tiden til arbejdsmiljøarbejde?

Svar:

Vi følger lovgivningen. Hvilket betyder at vi vil fastsætte opbygning og størrelse, samt tid til arbejdsmiljøopgaver i samarbejde med vores medarbejdere.

 

Uddannelse og Elever

 

Kan det lade sig gøre at blive paramediciner hos jer, eller er det usandsynligt når PM i bilerne ikke er en del af kontrakten?

Svar:

Ja, det kan det godt. Vi har vil bidrage til udvikling af ambulancefaget, i tråd med det behov der er for at uddanne ift. de arbejdspladser der er.

 

Hvordan vil I sikre faglig udvikling af personalet? (her tænkes selvvalgte/obligatoriske kurser, paramedicineruddannelser osv.)

Svar:

Der vil være de regionale formelle uddannelsesdage som planlægges sammen med regionen ud fra dennes ønsker. Ud over det vil vi tilbyde intern uddannelse, som tilrettelægges sammen med vores medarbejdere, så de bliver relevante for jer. Dertil vil vi holde temaaftener, journal clubs og andre faglige fora.

 

Har I udarbejdet nogle retningslinjer indenfor elevoptag og optagelsesprøver?

Svar:

Vi arbejder på det og er i tæt dialog med Regionen om en fælles model. Endvidere kan alle nuværende elever forvente at blive tilbudt at flytte deres uddannelse til PreMed ved kontraktstart.

 

Biler/udstyr

 

Kan I garantere, at I ikke indkøber fx Fiat Ducato ambulancer, eller lignende?

Svar:

Ja.

 

Hvilke køretøjer tænker I, at vi skal køre i? 

Svar:

Vi prioriterer at chassis og opbygning bliver af kendte mærker med høj kvalitet.

 

Hvilke bårer kommer i køretøjerne?

Svar:

Der kommer en Stryker båre af typen, Power Pro i ambulancer og ST-køretøjer.

 

Hvilket udstyr kan anvendes i forbindelse med transport af patienter på trapper?

Svar:

Der kommer en Ferno trappestol (elektrisk) i alle ambulancer og ST-køretøjer.